درباره ما

به زورخانه شهید طوقانی خوش آمدید. اینجا تقاطع فرهنگ، هنر، ورزش، موسیقی و آیین است. هنوز هم که هنوز است چراغ این زورخانه روشن است و زنگ مرشدش به راه تا دست جوانان شهر را در دست پیشکسوتان باستانی کار بگذارد و ورزش پهلوانی را نسل به نسل منتقل کند. زیارتگاه شهید سعید طوقانی که زورخانه به یاد و نام اوست در مجاورت گود زورخانه قرار دارد و کتیبه‌هایش دورتا دور ساختمان تعبیه شده تا رسم پهلوانی بیاموزد و اسوه پهلوانی را همواره پیش چشم مراجعین بگذارد. مکانی بکر، اصیل و همیشه زنده که میتواند فرهنگ پهلوانی را هر چه تمام‌تر به متن جامعه منتقل کند و محفل همیشگی پهلوانان این رمز و بوم باشد.

راه های ارتباطی با زورخانه
شهید طوقانی

موقعیت
اطلاعات تماس
ساعت کاری ما
ما را دنبال کنید