چالش دور گود با موضوع زندگی دانشجویی

۲۳ آبان‌ماه چالش دور گود با موضوع زندگی دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه کاشان برگزار شد.