بازدید مدرسه ابتدایی فضیلت

۲۶ مهرماه مدرسه ابتدایی فضیلت اومدن زیارت پهلوان سعید. حدودا دو ساعتی طول کشید برنامه شون. 🔸بعد دوسه ساعت دیگه به زور رفتن بیرون. 😁🙈 🔸از اون مدرسه‌های ابتدایی بودن که دختر و پسر با هم هستن. بعد زیارت شهید و دیدن ورزش، دخترها بخشی از اردوبهشت سفینه رو تجربه کردن و پسرها هم چرخ زدن وسط گود و اصول ورزش باستانی رو یاد گرفتن و با استاد سرود تمرین همخوانی سرود پهلوانی رو داشتن و یه سری بازیگوشی‌های دیگه.

#اردوبهشت | #نوجوان