بازدید دبیرستان ادب تهران

🔸۸ آبان یکی از خلاق‌ترین مدارس تهران، اومدن زیارت پهلوان سعید و مهمان این دو شهید شدند و بعد هم کاشان گردی و…