اردوبهشت کاشان

🔸فصل گردشگری کاشان، #اردیبهشت ماه است. ولی «اردوبهشت کاشان»، ایده گردشگری چهارفصل کاشان است.💪
🔸خبر خوب اینه که به زودی «اردوبهشت کاشان» در زورخانه ویژه مدارس و خانواده‌ها آغاز خواهد شد.☺️
🔸گلزار «پهلوان سعید» و «پهلوان محمد»، میزبان اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی و خانوادگی از سراسر کشور خواهد بود. 👌
🔸تیم اردوبهشت در حال تدوین کانسپت اردوبهشت‌های مختلف است. اطلاعات بیشتر به مرور در بخش اردوبهشت «وبسایت زورخانه» بارگزاری خواهد شد. www.zoorkhane.ir
_
#اردوبهشت
@zoorkhane_ir