اردوی تفریحی فرهنگی دختران عاشوراییان اصفهان

این اردو در روز پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ مهرماه توسط زورخانه پهلوان سعید برگزار شد.

برنامه‌های اردو :
۱- بازید ورزش زورخانه‌ای
۲-صرف چای چایخانه امام رضا (ع) کاشان
۳- تماشای تئاتر رفیق فابریک محمدرضا
۴- تماشای فیلم سینمایی دختر
۵- صبحانه دور گود
۶- مهمانی خانه عزیز
۷- بازدید باغ فین و خانه های تاریخی
۸- اردوبهشت سفینه