اردوبهشت پهلوونک‌ها – مدرسه ایران‌مهر

اردیبهشت پهلوونک‌ها با نمایش عمو پهلوان و آقا خرگوشه ، ۵ آذر برای دانش آموزان مدرسه ابتدایی ایران مهر برگزار شد